Start direct

De effectief gewerkte uren afzetten tegen de geroosterde uren geeft inzicht in de opgebouwde plus- en minuren. hrm365 biedt een digitale prikklok en een tijdregistratie module om geklokte uren goed of af te keuren.

Probeer hrm365 personeelsplanning nu gratis

Geroosterde en effectief gewerkte uren

Het rooster toont de initiële planning van personeel voor een of meer weken. Zodra een rooster actief wordt en medewerkers starten met hun diensten dienen de effectief gewerkte uren geadministreerd te worden. Binnen hrm365 kan hiertoe de digitale prikklok gebruikt worden. Bij aanvang van een dienst klikt de medewerker op “Start” en aan het einde van de dienst op “Stop”. Eventueel kunnen tussentijds pauzes op dezelfde wijze geregistreerd worden. Eens per dag of week keurt de planner de geklokte uren goed of voert mutaties uit waarna het rooster gesloten wordt en de plus- en of minuren vastgesteld worden.

Probeer hrm365 nu gratis

Geklokte uren goed of afkeuren

Door middel van de digitale prikklok worden binnen hrm365 de effectief gewerkte uren geadministreerd. Het is aan de planner om eens per dag of week de geklokte uren goed of af te keuren. Per klokregel wordt de effectieve start- en eindtijd geselecteerd. Start en eindtijden kunnen uit het rooster of uit de klokresultaten komen, het is aan de planner om dit te beoordelen. Zodra de start- en eindtijd vastgesteld zijn wordt de klokregel definitief gemaakt waarna de plus- en minuren bijgewerkt worden. Bij het maken van een nieuw rooster worden plus- en minuren realtime bijgewerkt.

Probeer hrm365 nu gratis

Plus- en minuren administratie

Plus- en minuren zijn het resultaat van geroosterde en effectief gewerkte uren. Medewerkers met een vaste uren overeenkomst kunnen met plus- en minuren uren compenseren. Idealiter blijft de plus- en minurenbalans rond het nulpunt. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de plus- en minuren balans te administreren. De werkgever moet een medewerker ook inzicht geven in opgebouwde plus- en minuren. hrm365 voorziet in beide behoeften.

Probeer hrm365 nu gratis

Direct grip op de personeelsplanning en urenadministratie?

Probeer hrm365 nu gratis
Geïntegreerd in uw administratie

Verstuur de effectief gewerkte uren geheel geautomatiseerd naar de loonadministratie of payroll partner!

Wij groeien met u mee!

Betaal nooit te veel, betaal naar gebruik! Je hebt de flexibiliteit om maandelijks bij of af te schalen.

Uw data is veilig

Dagelijks maken wij backups van uw data. Uw data wordt in Europa opgeslagen.

Cloud login